Identiteit leeft en groeit en is een onderwerp  waarover we altijd met elkaar in gesprek blijven. De Wiekslag kent een protestants-christelijke identiteit.

Onze identiteit houdt voor ons in, dat we de leerlingen waarden en normen voorhouden. We gebruiken daarbij  o.a. de boodschap in verhalen uit de Bijbel. Deze verhalen geven aan hoe we met elkaar om willen gaan, elkaar kunnen respecteren en waarderen. We bespreken deze Bijbelverhalen met de kinderen en de betekenis hiervan vertalen we naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast krijgt het vieren van de Christelijke feesten op De Wiekslag veel aandacht. 
 
Als school hebben we met elkaar een aantal regels opgesteld die bijdragen aan een goede sfeer en een veilige omgeving:

  • Jij en ik mogen anders zijn: hoe we ons kleden, hoe we eruit zien, hoe we zijn.
  • Ik houd rekening met een ander.
  • Als iemand mij hindert of pijn doet, geef ik aan dat ik dat niet leuk vind en vraag hem of haar duidelijk daarmee te stoppen.
  • Als dat niet helpt, vraag ik een leerkracht om hulp.
  • Ik help anderen om zich aan deze regels te houden.

 
Respect voor elkaar vinden we van essentieel belang. Daarom worden onze omgangsregels aan het begin van elk schooljaar in de verschillende groepen besproken en door leerkrachten en leerlingen ondertekend. Zo zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor de instandhouding van ons prettige klimaat. Zo vertalen wij onze protestants-christelijke identiteit naar de praktijk van alle dag.