ICT

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen vaardigheden opdoen, zodat zij zelf een computer of IPad als  hulpmiddel bij hun eigen onderwijsleerproces kunnen gebruiken. Daarnaast streven wij naar het volgende:

  • het gebruik van specifieke leerprogramma’s die passen bij de les 
  • uitleg geven met behulp van digitale leermiddelen 
  • met leerlingen praten over de veiligheid op internet 
  • leerlingen leren hoe zij moeten omgaan met sociale media.

In de onderbouw wordt er gewerkt met IPads welke regelmatig tijdens activiteiten worden ingezet. In de bovenbouw wordt er gewerkt met chromebooks, waarbij de leerlingen specifieke leerprogramma's gebruiken die passen bij de les. 
Vanaf groep 7 werken de leerlingen met 'Snappet' voor het vakgebied rekenen en studievaardigheden. Snappet is een adaptief onderwijsplatform waarmee kinderen op hun eigen niveau werken. Dit sluit aan bij onze ambitie.
Groep 7 en 8 doen jaarlijks mee aan de MediaMasters, een activiteitenweek waarin de kinderen leren om te gaan met (sociale) media.