Extra uitdaging in de Flex-klas

Wanneer de reguliere leerstof onvoldoende uitdaging biedt en niet geheel aansluit bij de onderwijsbehoeften, heeft een kind verrijking van de leerstof nodig. Deze kan in de groep plaatsvinden en/of in een flexgroep. Het aanbod in een flexgroep is heel divers en doet een beroep op het hogere orde denken, traint kinderen in hun executieve functies en geeft kinderen de mogelijkheid om met gelijkgestemden (peers) te werken.

Deelname aan een flexgroep gaat in overleg met de intern begeleider, de leerkracht en de specialist hoogbegaafdheid. Om te bepalen of een kind hiervoor in aanmerking komt wordt gekeken naar:

  • Toetsresultaten: we verwachten I en I+ scores.
  • Werkhouding: we kijken naar hoe het kind functioneert in de dagelijkse praktijk.
  • Algemene ontwikkeling: we bespreken met ouders en de leerkracht de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van het kind.
  • Het digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid (DHH). Dit wordt ingezet als screeningsinstrument in de vorm van een quickscan die wordt afgenomen in groep 3 en groep 5.

De flex-klas is elke dinsdag en staat onder leiding van onze meerbegaafdheidsspecialist juf Andrea.