Dagopvang 0 - 4 jaar

Uw kind gaat naar de kinderopvang! Voor sommige ouders is dit best even wennen. Of het nu gaat om dagopvang voor uw baby, peuter of dreumes, op locatie De Wiekslag wordt er met liefde voor uw kind gezorgd.

Binnen De Wiekslag werken wij met een verticale dagopvanggroep, met een indeling naar leeftijd (baby’s, dreumesen en peuters). Uw kind blijft op dezelfde kinderopvang groep totdat hij naar de basisschool gaat en hoeft dus niet van groep te veranderen als het ouder wordt. Dit biedt een veilig en vertrouwd gevoel voor uw kind en onze vaste pedagogisch medewerkers krijgen zo een hechtere band met uw kind.

Belevingsniveau
De kinderen spelen op de Wiekslag op hun eigen belevingsniveau en krijgen activiteiten aangeboden die passend zijn bij hun ontwikkelingsfase zoals knutselen, lezen, liedjes zingen, dansen, buiten spelen, wandelen.

Stimuleren van de ontwikkeling
Een baby op de kinderopvang heeft natuurlijk vooral verzorging, aandacht en rust nodig terwijl de grotere kinderen meer behoefte hebben aan uitdagende activiteiten. Met diverse activiteiten wordt uw kind op elke leeftijd binnen De Wiekslag gestimuleerd in zijn ontwikkeling.

Samen ontdekken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren om samen te spelen, te ontdekken en te delen, samen plezier te hebben, elkaar te helpen en zo een band met elkaar op te bouwen. Zo kunnen zij zich goed ontwikkelen. En dat is natuurlijk wat wij allemaal graag willen.

Inschrijven dagopvang
Informatie aanvragen
Kennismaken
Wijzigen dagopvang

Meer informatie over de Wiekslag?
Wilt u meer weten over onze groepen, de openingstijden of het pedagogisch werkplan inzien?
Ga dan naar https://puckenco.nl/kindcentrum-de-wiekslag

Klant&Service Kindercentra Puck&Co
Uiteraard helpen wij u graag verder wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen.
Klant&Service is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08:00 en 17:30 uur.
Telefoon: 0316-229145
Mail: info@puckenco.nl
Website: www.puckenco.nl