Visie op sociale en emotionele ontwikkeling

Een heel belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs is een goed pedagogisch klimaat. Hierin nemen onderling vertrouwen en sociale veiligheid een belangrijke plaats in. Op de Wiekslag wordt hier veel aandacht aan besteed, want dit gaat niet vanzelf. Als hulpmiddel gebruiken we hierbij de Kanjertraining, waarin we ons als team hebben geschoold.

Wij vinden het belangrijk dat een kind positief over zichzelf en positief over de ander leert te denken. We zetten daarom in op een veilig klassenklimaat waarin sprake is van onderling vertrouwen. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren op school en komen zij beter tot leren. Als school hanteren we een aantal gedragsregels die bijdragen aan een goede sfeer en een veilige omgeving.

De volgende vijf kanjerafspraken staan centraal tijdens de Kanjertraining in alle klassen.

  • We zijn te vertrouwen
  • We helpen elkaar
  • We werken samen
  • We hebben plezier
  • We doen mee

Visie op de cognitieve ontwikkeling

Ieder kind heeft talenten. Op de Wiekslag vinden wij het belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau worden uitgedaagd. Dit kan zijn op bijvoorbeeld sociaal, cognitief of creatief gebied. Daarom besteden wij onder andere aandacht aan culturele vorming, ict-vaardigheden en techniek. Kinderen kunnen activiteiten kiezen die aansluiten bij hun talenten en interesses. 

Ook in onze didactische aanpak stellen wij kinderen in staat om op meerdere manieren te leren. Zo biedt onze aanpak voor taal mogelijkheden om kinderen op een betekenisvolle manier toe te laten werken naar een eindproduct. Kinderen krijgen de ruimte om op hun eigen manier, met behulp van hun eigen talenten met leerstof aan de slag te gaan. 

Eigenaarschap, (meer) verantwoordelijkheid voor het het eigen leerproces, is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De kinderen op de Wiekslag werken doelgericht aan de groepsdoelen en aan individuele doelen. Hierin weten kinderen zich geholpen en begeleid door hun groepsleerkracht. Middels gesprekken tussen kind en leerkracht, en tussen kind, leerkracht en ouder, worden er doelen gesteld en geëvalueerd.  

Visie 21st century skills

Op de Wiekslag geven we kwalitatief, hoogwaardig onderwijs, dat leidt tot passende resultaten zowel cognitief als sociaal-emotioneel. We werken met moderne methodes voor de kernvakken rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. 

Lezen is één van onze speerpunten. Wetenschappelijk is bewezen dat veel lezen de woordenschat vergroot. Leesbeleving en boekpromotie nemen daarom een belangrijke plaats in bij ons op school. 

Ook digitale vaardigheden krijgen veel aandacht. Hiervoor werken we met digitale methodes. iPads, chromebooks en touchscreenborden worden bij lessen gebruikt. Op de talentmiddagen die bij ons op school worden georganiseerd, is er sprake van een rijk cultuur- en techniekaanbod en is er aandacht voor creativiteit en ict-vaardigheden.

Naast de reguliere lessen krijgen de kinderen een aantal keer per jaar te maken met verschillende activiteiten op het gebied van techniek, programmeren, mediawijsheid, dans, drama, muziek, cultureel erfgoed en literatuur. 

Op de Wiekslag willen we kinderen dus op veel verschillende gebieden laten leren en ‘leren leren’. 

We maken gebruik van hun nieuwsgierigheid en betrekken kinderen bij hun eigen leerontwikkeling om zo een betrokken en ondernemende houding te stimuleren.