Nieuwsbrieven

In dit schooljaar vindt er een onderzoek plaats naar hoe het nieuwe kindcentrum voor De Wiekslag en Wereldwijzer vorm moet krijgen en hoe daarbij samen met beoogd partner Puck&Co een eigentijds concept voor 0 tot en met circa 13 jaar kan worden neergezet. Middels nieuwsbrieven blijven we u op de hoogte houden van de stand van zaken.