Kinderen van vier jaar zijn nog niet leerplichtig. Daarom bestaat de mogelijkheid uw kind halve dagen naar school te laten gaan. Hierover kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht. Kinderen zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig. Deze regel wordt wel soepel toegepast: ouders mogen hun kind vijf lesuur per week thuishouden na overleg met de directeur. Als het nodig is kan – weer na overleg met de directeur – nog vijf uur per week extra vrij worden gegeven. Zodra kinderen zes jaar zijn, vervalt deze regeling.

Er bestaan nogal wat misverstanden over het verzuim van school en het geven van verlof. De school moet de regels toepassen zoals die in de wet zijn vastgelegd. In bijzondere gevallen kan de directeur van de school verlof geven. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld huwelijk, jubileum of sterfgeval in de naaste familie en godsdienstplichten. Vakantie buiten de schoolvakanties, een lang weekeinde weg, een dagje eerder met vakantie, een gewonnen reisje, tentoonstellingen bezoeken, worden niet als bijzondere gevallen gerekend. Hiervoor wordt in principe geen verlof verleend.

Als u toch redenen heeft buiten de schoolvakanties extra verlof aan te vragen, dan moet u een schriftelijk verzoek opstellen aan de directeur van de school, eventueel voorzien van een verklaring van uw werkgever of huisarts. De directeur zal uw verzoek in overweging nemen en u schriftelijk antwoord geven. (Een standaardbriefje voor het aanvragen van verlof is bij de directeur verkrijgbaar). Voor dit extra verlof is namelijk de medewerking van de leerplichtambtenaar van de gemeente Duiven noodzakelijk.

In de eerste twee weken ná de zomervakantie kan geen extra verlof worden toegekend. Dit is wettelijk vastgelegd.

Wilt u verlof aanvragen? Vraag dan bij de directeur of de leerkracht een verlofbriefje. Deze kunt u invullen en inleveren op school zodat de directeur uw verlofaanvraag kan beoordelen.