Schoolgids

De schoolgids wordt jaarlijks bijgesteld en opnieuw vastgesteld. Samen met de MR wordt de schoolgids vastgesteld. De schoolgids dient als informatievoorziening richting ouders. Hierin vindt u alle (praktische) informatie over de school. De schoolgids is van onze website te downloaden.

 

Schoolplan

Iedere school maakt vierjaarlijks een schoolplan. Het schoolplan is vooral bedoeld als planmatig sturingsinstrument voor de school zelf. Het plan laat zien waar onze school op inzet en hoe de school het onderwijs en het kwaliteitsbeleid vormgeeft.